Kedjor finns av olika slag. Här är en lista på förekommande typer och dimensioner.

Dimension

Typ

Kommentar

1/2" x 3/32" Rullkedja Racer
1/2" x 1/8" Rullkedja Standard
1/2" x 3/16" Rullkedja Äldre
1/2" x 1/4" Rullkedja Äldre
5/8" x 1/8" Rullkedja Äldre
5/8" x 3/16" Rullkedja Äldre
1" x 3/16" Rullkedja Säkerhetscykel
1" x 5/16" Rullkedja Säkerhetscykel
     
1" x 3/16" Blockrullkedja, skip tooth Äldre
1" x 1/4" Blockrullkedja, skip tooth Äldre
     
1" x 3/16" Blockkedja, skip tooth Äldre
1" x 1/4" Blockkedja, skip tooth Säkerhetscykel
1" x 1/2” Blockkedja, skip tooth Säkerhetscykel